In de les meten en metend rekenen leerden we over de meter en de centimeter. De kinderen gingen aan de slag met meetlinten, meetstokken, latten en kralen. Ze namen de maat op van de klas, het gerief in hun pennenzak en tenslotte ook van elkaar. Hoe lang is mijn arm, mijn oor, mijn been, mijn wijsvinger? Meten is weten!